Սկիզբ » Նշագիր "ինֆորմատիկա"

Նշագիր: ինֆորմատիկա

ասք հաշվելու մասին

| Նոյեմբեր 30, 2012 |
ասք հաշվելու մասին

Որտեղից սկսել հաշվելը, զրոից թե՞ մեկից

Կարդալ ամբողջը

88