Վարկանիշների հաշվարկը

Հաշվարկման սկզբունքը

Հեղինակի վարկանիշը հաշվարկվում է նրա կողմից գրված բոլոր հոդվածների գնահատման արդյունքում հետևյալ սկզբունքով:

Միավորներ = ՀՔ x 2 + ՀԳԳ + ԸԳԳ x 0.5

Որտեղ՝

  • ՀՔ = գրված ընդհանուր հոդվածների քանակն է
  • ՀԳԳ = ՀայIT.org կայքի հեղինակների կողմից տրված գնահատականների գումարն է
  • ԸԳԳ = կայքի ընթերցողների կողմից տրված գնահատակաների գումարն է

Այլ բառերով ասած, հեղինակը ստանում է.

  • 2 միավոր ամեն մի նոր հոդվածի համար
  • հոդվածի գնահատականների չափով միավորներ, երբ հոդվածները գնահատում են այլ հեղինակներ
  • և ընթերցողների գնահատականների կեսը

Հեղինակ և ընթերցող

Հեղինակ է համարվում մեր կայքում առնվազն մեկ հոդված հրապարակողը:

Ընթերցող է համարվում նաև այն օգտատերը, ով գրանցված է մեր համակարգում, սակայն դեռևս ոչ մի հոդված չի հրապարակել:

Ինչպե՞ս բարձրացնել վարկանիշը

Վարկանիշը բարձրացնելու էֆեկտիվ ձևերի մասին կարդացեք հետևյալ էջում:
Ինչպե՞ս բարձրացնել վարկանիշը

Comments: no replies

Join in: leave your comment