Հոդվածների գնահատում

Հոդվածների գնահատման համակարգը անհրաժեշտ է հոդվածների արժեքը ու օգտակարությունը որոշելու համար:

Կարող եք գնահատել հոդվածները օգտվելով  ամեն մի հոդվածի տակ տեղադրած գնահատման համակարգից:

Հոդվածների գնահատման և տարածման համակարգ
Հոդվածների գնահատման և տարածման համակարգ

 

Հոդվածները գնահատվում են ընթերցողների և այլ հեղինակների կողմից, 1-ից 10 սանդղակով:

Հեղինակների Վարկանիշային աղյուսակ

Ամենագնահատված հոդվածներ

Անցայլ 7 և 30 օրերի առավելագույնս գնահատված հոդվածների ցուցակները կազմվում են հոդվածի համար տրված գնահատակաների միջինացումով:

Comments: no replies

Join in: leave your comment