Ինչպե՞ս գտնել i թիվը որևէ թվի քառակուսի է թե չէ։

Հարց ու Պատասխան (ՀուՊ)Ինչպե՞ս գտնել i թիվը որևէ թվի քառակուսի է թե չէ։
bassknot Staff asked 6 years ago

Ինչպե՞ս գտնել i թիվը որևէ թվի քառակուսի է թե չէ։
php-ի համար խնդիր լուծելիս հանդիպեցի նման բանի։ Մտածեցի
sqrt($i) % 1 == 0 կամ
$i % sqrt($i) == 0
որպեսզի տեսնեմ կոտորակային մաս ունի թե չէ, բայց % օպերատորը միայն ամբողջ մասի պատասխանատուն է։ Ի՞նչ միջոց կառաջարկեք խնդրի լուծման։

bassknot Staff replied 6 years ago

Պատասխանը իմացվեց: Ուրեմն արվում է էսենց: <br>$root = sqrt($i);<br><br>$root – round($root) == 0<br>Այսինքն արմատ i- ն ու կլորացրած արմատ i-ն պետք է նույնը լինեն:

bassknot Staff replied 6 years ago

Բայց եթե այլ տարբերակ ունեք, առաջարկեք: