RSSԲաժին: Վեբ

Գազազած գրառում ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի մասին

Գազազած գրառում ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջի մասին

| Հուլիս 30, 2012 |

Պետական վեբկայքերի քննադատություն

Կարդալ ամբողջը

Օրինակ

Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ… Իմանալ զhtmlս վեբոյ…

| Հուլիս 24, 2012 |

Կենդանի մատյանում ֆոնտերը տգեղից դեպի գեղեցիկ փոխելու ուղեցույց:

Կարդալ ամբողջը

ասք քվեարկությունը կեղծելու մասին

ասք քվեարկությունը կեղծելու մասին

| Հուլիս 17, 2012 |

Ի՞նչպես կեղծել քվեարկությունը անզգույշ կայքերի վրա 🙂

Կարդալ ամբողջը

Հայատառ քափչա

ասք հայերեն քափչայի մասին

| Հուլիս 14, 2012 |

Հայատառ քափչա գրելու ձեռնարկ մեդիավիքի շարժիչի համար: Քայլ առ քայլ, նկարագրված են խոչընդոտների հաղթահարման եղանակները:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – Ինչպե՞ս նվազեցնել տվյալների բազան

Վորդպրես – Ինչպե՞ս նվազեցնել տվյալների բազան

| Հուլիս 8, 2012 |

Ինչպես երևի արդեն գիտեն Վորդպրես օգտագործողները, հրապարակված է Վորդպրեսի հաջորդ թարմացումը։

Կարդալ ամբողջը

48