RSSԲաժին: Վորդպրես

Վորդպրես – Ինչպե՞ս նվազեցնել տվյալների բազան

Վորդպրես – Ինչպե՞ս նվազեցնել տվյալների բազան

| Հուլիս 8, 2012 |

Ինչպես երևի արդեն գիտեն Վորդպրես օգտագործողները, հրապարակված է Վորդպրեսի հաջորդ թարմացումը։

Կարդալ ամբողջը

39