RSSԲաժին: Վորդպրես

Վորդպրեսս – Ինչպե՞ս էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները և ջավասքրիփթները

Վորդպրեսս – Ինչպե՞ս էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները և ջավասքրիփթները

| Հոկտեմբեր 23, 2012 |

էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները, օգտագործելով custom fields մեխանիզմը:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – Ի՞նչպես էջում ներառել դինամիկ քոնթենթ

Վորդպրես – Ի՞նչպես էջում ներառել դինամիկ քոնթենթ

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |

Ի՞նչպես էջում ներառել դինամիկ քոնթենթ, կամ ի՞նչ է շորթքոդը և ինչպե՞ս այն սահմանել:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրեսը ընդդեմ Բլոգգերի

Վորդպրեսը ընդդեմ Բլոգգերի

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |

Ի՞նչ տարբերություն կա Վորդպրես և Բլոգսփոթ հարթակների միջև: Որոնք են Վորդպրեսի առավելությունները:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – հայերեն պերմալինքերի մասին

Վորդպրես – հայերեն պերմալինքերի մասին

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |

Ինչպես Վորդպրես հարթակում ճիշտ կազմակերպել հայերեն պերմալինքերի կառուցվածքը

Կարդալ ամբողջը

[Ձեռնարկ] Վորդպրեսի փլագինների և թեմաների թարգմանություն

[Ձեռնարկ] Վորդպրեսի փլագինների և թեմաների թարգմանություն

| Հոկտեմբեր 8, 2012 |

Ինչպես ճիշտ թարգմանել Վորդպրեսի փլագինները: Օգտակար է ոչ միայն Վորդպրես հարթակի համար, այն նաև ազատ և բաց կոդով ծրագրային ապահովման թարգմանություններ անելիս:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրեսի(+ WPML) օպտիմալացման մի օրինակ

Վորդպրեսի(+ WPML) օպտիմալացման մի օրինակ

| Հոկտեմբեր 1, 2012 |

Վորդպրես հարթակի վրա աշխատող կայքի արագագործության օպտիմալացման մի օրինակ:

Կարդալ ամբողջը

CSS - Ի՞նչպես փոքրացնել ծավալը

CSS – Ի՞նչպես փոքրացնել ծավալը

| Սեպտեմբեր 15, 2012 |

Կայքեր պատրաստելիս վերջնական css ֆայլից ավելորդ կանոնները հեռացնելու հարմար ձև:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – RSS հոսքը հեշթեգերով

Վորդպրես – RSS հոսքը հեշթեգերով

| Սեպտեմբեր 6, 2012 |

Ինչպե՞ս Վորդպրես հարթակի վրա պատրասված կայքի RSS հոսքում ավելացնել հեշթեգեր

Կարդալ ամբողջը

WordPress 3 Facebook փլագին

WordPress 3 Facebook փլագին

| Օգոստոս 1, 2012 |

Վորդպրես + ֆեյսբուք սինքրոնիզացնող փլագինի կոդը և օգտակար նյութեր

Կարդալ ամբողջը

56