RSSԲաժին: Վորդպրես

Վորդպրես անվտանգություն (մաս 1)

| Հուլիս 17, 2013 |
Վորդպրես անվտանգություն (մաս 1)

Վերջերս նորից ակտիվացել են հաքերային հարձակումները հայկական կայքերի վրա: Այս պայմաններում շատ կարևոր է հասկանալ , թե ինչպես դիմագրավել հաքերային հարձակումներին, և ինչպես արագ վերականգնվել:

Կարդալ ամբողջը

Ինչ է վորդպրեսը

| Մայիս 18, 2013 |
Ինչ է վորդպրեսը

Վորդպրեսն անվճար և բաց ծրագիր է, որը ստեղծվել է հիմնականում աշխարհով մեկ սփռված կամավոր ծրագրավորողների կողմից ստեղծված համայնքի կողմից …

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – Դերեր և Իրավունքներ

| Մարտ 9, 2013 |
Վորդպրես – Դերեր և Իրավունքներ

Վորդպրեսի դերերի և իրավունքների համակարգը, կամ ո՞վ ես եղել դու ձեր քուչում

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – Ինչպե՞ս ստեղծել բոլոր էջերի և փոստերի ցուցակ (որպես էջանիշների ֆայլ)

| Նոյեմբեր 17, 2012 |
Վորդպրես – Ինչպե՞ս ստեղծել բոլոր էջերի և փոստերի ցուցակ (որպես էջանիշների ֆայլ)

Ինչպե՞ս ստեղծել էջանիշների էմպորտի ֆայլ վորդպրեսով աշխատող կայքի համար:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրեսս – Ինչպե՞ս էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները և ջավասքրիփթները (տարբերակ 2)

| Հոկտեմբեր 23, 2012 |
Վորդպրեսս – Ինչպե՞ս էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները և ջավասքրիփթները (տարբերակ 2)

Ներառել միայն անհրաժեշտ css և ջավասքրիփթ ֆայլերը, լավագույն տարբերակ

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրեսս – Ինչպե՞ս էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները և ջավասքրիփթները

| Հոկտեմբեր 23, 2012 |
Վորդպրեսս – Ինչպե՞ս էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները և ջավասքրիփթները

էջերում ներառել միայն անհրաժեշտ css-ները, օգտագործելով custom fields մեխանիզմը:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – Ի՞նչպես էջում ներառել դինամիկ քոնթենթ

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |
Վորդպրես – Ի՞նչպես էջում ներառել դինամիկ քոնթենթ

Ի՞նչպես էջում ներառել դինամիկ քոնթենթ, կամ ի՞նչ է շորթքոդը և ինչպե՞ս այն սահմանել:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրեսը ընդդեմ Բլոգգերի

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |
Վորդպրեսը ընդդեմ Բլոգգերի

Ի՞նչ տարբերություն կա Վորդպրես և Բլոգսփոթ հարթակների միջև: Որոնք են Վորդպրեսի առավելությունները:

Կարդալ ամբողջը

Վորդպրես – հայերեն պերմալինքերի մասին

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |
Վորդպրես – հայերեն պերմալինքերի մասին

Ինչպես Վորդպրես հարթակում ճիշտ կազմակերպել հայերեն պերմալինքերի կառուցվածքը

Կարդալ ամբողջը

[Ձեռնարկ] Վորդպրեսի փլագինների և թեմաների թարգմանություն

| Հոկտեմբեր 8, 2012 |
[Ձեռնարկ] Վորդպրեսի փլագինների և թեմաների թարգմանություն

Ինչպես ճիշտ թարգմանել Վորդպրեսի փլագինները: Օգտակար է ոչ միայն Վորդպրես հարթակի համար, այն նաև ազատ և բաց կոդով ծրագրային ապահովման թարգմանություններ անելիս:

Կարդալ ամբողջը

99