RSSԲաժին: ԲլոգՍփոթ (blogger.com)

Վորդպրեսը ընդդեմ Բլոգգերի

| Հոկտեմբեր 9, 2012 |
Վորդպրեսը ընդդեմ Բլոգգերի

Ի՞նչ տարբերություն կա Վորդպրես և Բլոգսփոթ հարթակների միջև: Որոնք են Վորդպրեսի առավելությունները:

Կարդալ ամբողջը

80