Սկիզբ » Հեղինակ ՝ moon

Հեղինակի հոդվածները: moon

Ժապավեն

Հեղինակի կայքը

Գրել է 1 հոդված:

Բաժինները ` Ինֆորմացիոն Անվտանգություն , Սոցցանցային Հմտություններ

Հետաքրքրությունները` facebook , ֆեյսբուք , account settings , հաշվի կարգավորումներ

83