Սկիզբ » Լակոնիկ » ասք մաեմոից լուսանկիարներ քաշելու մասին

ասք մաեմոից լուսանկիարներ քաշելու մասին

| Հուլիս 14, 2012 | Մեկնաբանված չէ |

Ես այսպիսի սկրիպտերով եմ լուսանկարները քաշում ու ջնջում՝

noch@hactar:~/Desktop/photo/n900$ cat get.sh
set -x

maemo=10.0.0.3
S=screenshot

DT=`date –rfc-3339=sec`
DT0=`echo $DT | awk -F ” ” {‘print $1’}`
DT1=`echo $DT | awk -F ” ” {‘print $2’}`
DTR=$DT0-$DT1
mkdir $DTR
cd $DTR
mkdir $S

scp -r root@$maemo:/home/user/MyDocs/DCIM .
scp -r root@$maemo:/home/user/MyDocs/FCamera .
scp root@$maemo:/home/user/MyDocs/.images/screenshot* $S/

noch@hactar:~/Desktop/photo/n900$ cat rm.sh
set -x
maemo=10.0.0.3
ssh root@$maemo “rm /home/user/MyDocs/DCIM/*”
ssh root@$maemo “rm /home/user/MyDocs/FCamera/*”
ssh root@$maemo “rm /home/user/MyDocs/.images/screenshot*”
noch@hactar:~/Desktop/photo/n900$

ու տենց

Սկզբնաղբյուր

Նշագրեր: , , , , ,

Բաժին: Լակոնիկ

Կիսվել , տարածել , պահպանել

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Մեկնաբանեք

Կհաստատվեն միայն մեսրոպատառ հայերենով գրած մեկնաբանությունները

208