Սկիզբ » Ժեշտ » Android + PC + Arduino: Տնային սարքերի կառավարում անդրոիդ օհ -ով սմարթ ֆոնից/պլանշետից: Մաս 3, կլիենտ:

Android + PC + Arduino: Տնային սարքերի կառավարում անդրոիդ օհ -ով սմարթ ֆոնից/պլանշետից: Մաս 3, կլիենտ:

| Նոյեմբեր 9, 2012 | 1 Մեկնաբանություն |


Երկրորդ մասում ներկայացրեցինք սերվերային մասի իրակացանումը, այս մասում կներկայացնենք կլիենտային մասի կոդը: Java լեզվով գրված այս կոդը անմիջապես պետք է աշխատի մեր Android համակարգում, որը կարող է տեղակայված լինել սմարթ-ֆոնում կամ պլանշետում: Այսպիսով սկսեցինք, բացում ենք eclipse -ը գնում ենք File -> New -> Other -> Android -> Android Project

 

Project Name: դաշտում գրում ենք ցանկացած անուն, օրինակ client, տալիս ենք next: Բացվում է մի նոր պատուհան, որտեղ պետք է ընտրենք Android օհ -ի այն տարբերակը, որում պետք է աշխատի կլիենտային կոդը: Իմ հեռախոսում տեղակայված է 2.2 տարբերակը, հետևաբար ես ընտրել եմ Android 2.2 տարբերակը, դուք էլ պետք է ընտրեք ձեր դիվայսում տեղակայված Android -ի տարբերակը:

Դրանից հետո Application Name: դաշտում գրում ենք ցանկացած անուն, օրինակ Client:  Package Name: դաշտում գրում ենք package-ի անունը, որը պետք է բաղկացած լինի երկու կամ ավելի մասերից, իսկ մասերը միմյանցից բաժանվում են կետերով, օրինակ client.project: Եվ տալիս ենք finish և այժմ արդեն պրոյեկտը ստեղված է:

Eclipse– ում ձախ կողմում Package Explorer -ից սեղմում ենք src -ի վրա և բացում ենք դրա լրիվ ենթածառը (սեղմում ենք src -ի ու նրան պատկանող բոլոր ճյուղերից առաջ գտնվող “+” նշանի վրա):  Բացում ենք ClientActivity.java ֆայլը: Այն ամենասկզբում, երբ մենք դեռ ոչինչ չենք փոխել ունի հետևյալ տեսքը.

Այժմ կարող ենք ավելացնել մեր կոդը ClientActivity կլասսի մարմնում:
(/** Called when the activity is first created. */ մեկնաբանությունից առաջ հայտարարում ենք մեր փոփոխականները ):

Ահա կլիենտային մասի ամբողջական կոդը.

package client.project;

import android.app.Activity;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.InetAddress;
import java.net.Socket;
import java.net.UnknownHostException;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
import java.lang.Throwable;

public class ClientActivity extends Activity {
EditText textOut, ip_in;
TextView textIn;
Button button, connect;
String address;
boolean state = true;
/** Called when the activity is first created. */
  @Override  
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    textOut = (EditText)findViewById(R.id.textout);
    button = (Button)findViewById(R.id.send);
    connect = (Button)findViewById(R.id.connect_ip);

    textIn = (TextView)findViewById(R.id.View);
    ip_in = (EditText)findViewById(R.id.ip_in);    

    button.setOnClickListener(buttonSendOnClickListener); 
    connect.setOnClickListener(connectOnClickListener);
  }   

  Button.OnClickListener connectOnClickListener = new Button.OnClickListener()
  {
   	public void onClick(View arg1)
  	{  		
    		if(state == false && textOut.length() == 0)
  			connect.setText("Connect");

  		if(ip_in.getText()!= null)
  		{
  			address = (String) ip_in.getText().toString();  			
  			state = ! state;
  			ip_in.setEnabled(state);  			
  			connect.setText("New connection");  			
  		}  		

  	}; 

  };

  Button.OnClickListener buttonSendOnClickListener = new Button.OnClickListener()
  { 
  	public void onClick(View arg0)  	
  	{
  		Socket socket = null;
  		DataOutputStream dataOutputStream = null;
  		DataInputStream dataInputStream = null;

  		try 
  		{
  			InetAddress ipAddress = InetAddress.getByName(address);
  			socket = new Socket(ipAddress, 11000);  			
  			dataOutputStream = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
  			dataInputStream = new DataInputStream(socket.getInputStream());
  			dataOutputStream.writeUTF(textOut.getText().toString());
  			textIn.setText(dataInputStream.readUTF());
  			textOut.setText("");  	

  		} 
  		catch (UnknownHostException e) 
  		{
  			// TODO Auto-generated catch block
  			e.printStackTrace();
  		} 

  		catch (IOException e) 
  		{
  			// TODO Auto-generated catch block
  			e.printStackTrace();
  			e.getMessage();
  		}

  		finally
  		{
  			if (socket != null)
  			{
  				try 
  				{
  					socket.close();
  				} 
  				catch (IOException e) 
  				{
  					// TODO Auto-generated catch block
  					e.printStackTrace();
  				}
  			}
  			if (dataOutputStream != null)
  			{
  				try 
  				{
  					dataOutputStream.close();
  				} 
  				catch (IOException e) 
  				{
  					// TODO Auto-generated catch block
  					e.printStackTrace();
  				}
  			}
  			if (dataInputStream != null)
  			{
  				try 
  				{
  					dataInputStream.close();
  				} 
  				catch (IOException e)
  				{
  					// TODO Auto-generated catch block
  					e.printStackTrace();
  				}
  			}
  		}
  	}
  };
}

Package Explorer -ից բացում ենք client -> res -> layout -> main.xml ֆայլը Ջնջում ենք նկարում պատկերված ուղղանկյունու մեջ վերցրած հատվածը Դրանից հետո գրում ենք .xml կոդի մի հատված, որը պատասխանատու է մեր փոքրիկ android-application -ի արտաքին տեսքի համար. Բերենք main.xml– ֆայլի ամբողջական տարբերակը.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <!-- Ահա այստեղ փոխարինում ենք ուղղանկյան մեջ նշված կոդը հետևյալ կոդով -->
  <TextView
   android:id="@+id/textIn"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    />

<!-- Այստեղից հետո ավելացնում ենք կոդի մնացած հատվածը -->
 <EditText
   android:id="@+id/textout"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content" >

   <requestFocus />
 </EditText>

 <EditText
   android:id="@+id/ip_in"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content" />

 <TextView 
	android:id="@+id/View"
 	android:layout_width="fill_parent"
	android:layout_height="wrap_content"
	android:text="" 
   />

 <Button
   android:id="@+id/send"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Send" />

 <Button
   android:id="@+id/connect_ip"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Connect" />

 <TableLayout
   android:id="@+id/tableLayout1"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content" >

   <TableRow
     android:id="@+id/tableRow1"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content" >

   </TableRow>

   <TableRow
     android:id="@+id/tableRow2"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content" >
   </TableRow>

   <TableRow
     android:id="@+id/tableRow3"
     android:layout_width="wrap_content"
     android:layout_height="wrap_content" >
   </TableRow>
 </TableLayout>

</LinearLayout>

Package Explorer -ից բացում ենք client – > AndroidManifest.xml ֆայլը ու ավելացնում հետևյալ մեկ տողը.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

AndroidManifest.xml ֆայլի ամբողջական տարբերակը.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="client.project"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

  <application
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name" >
    <activity
      android:name=".ClientActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Այժմ արդեն պրոյեկտը ամբողջապես պատրաստ է, մնում է այն կոմպիլացնել և աշխատեցնել: Դրա համար Eclipse -ում գնում ենք Run -> Run, կամ ուղղակի Ctrl + F11: Մի քիչ սպասում ենք, մինչ Android emulator -ը կբեռնվի, բացում ենք ծրագրերի բաժինը ու 2 անգամ սեղմում մեր կողմից ստեղծված Client ծրագրի վրա.

Մեր ծրագիրը բացվելուց հետո պետք է սկզբից վերևից երկրորդ տեքստային դաշտում մուտքագրել սերվերի IP հասցեն, սեղմել connect և հետո նոր արդեն կարելի կլինի ամենավերևի տեքստային դաշտում հրամաններ գրել և send անել.

Երբ արդեն connect ենք եղել, արդեն կարող ենք հրամաններ ուղարկել սերվերին: Ամենավերևի տեքստային դաշտում գրում ենք հրամանը ու սեղմում send.

 

Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այս հոդվածաշարը նախատեսված է ուսուցողական ` Android + Pc + Arduino  ինտերֆեյսի իրականացման նպատակների համար և այդ պատճառով ծրագրերի արտաքին տեսքին (GUI -ին) մեծ ուշադրություն չի դարձվել. ամեն դեպքում դուք ինքներդ, եթե կցանկանաք, կարող եք բարելավել այն ( GUI -ին):

4– մասում կներկայացնենք Arduino էլեկտրոնային պլատայի ծրագրավորման գործընթացը:
Շարունակելի…

Android + PC + Arduino: Տնային սարքերի կառավարում անդրոիդ օհ -ով սմարթ ֆոնից/պլանշետից: Մաս 3, կլիենտ:, 10.0 out of 10 based on 18 ratings

Նշագրեր: , , , , , ,

Բաժին: Ժեշտ, Խելախոսներ, Ծրագրավորում

Կիսվել , տարածել , պահպանել

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (18 votes cast)

Մեկնաբանեք

Կհաստատվեն միայն մեսրոպատառ հայերենով գրած մեկնաբանությունները

307